flag Судова влада України

ЗАЯВА ПРО ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВУ БЕЗ РОЗГЛЯДУ

07 листопада 2011, 09:00

                                                                             

                                                                              До    Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя                                        

 

Судді: _____________________

                           (ПІБ)

                                                                         

  Позивач:___________________

                                                                                                  (ПІБ, паспорт серія, №, або найменування

                                                                                                     ___________________________________

                                                                                                        організації,  поштовий індекс,

                                                                                                          адреса, телефон)

                                                                    у справі № _____/ 20______

 

ЗАЯВА

про залишення позову без розгляду

 

В провадженні Орджонікідзевського районного суду                     м. Запоріжжя знаходиться цивільна справа за позовом:

___________________________до __________________________

                                             (сторони по справі)

про_________________________________________________________________.

                                                                (суть справи)

На теперішній час у зв'язку із __________________________________

___________________________________________________________________

                                                       (зазначити причини та  обставини)

В зв'язку із наведеним та керуючись ст. 207 ЦПК України, -

                                         ПРОШУ СУД:

Залишити без розгляду позовну заяву _______ до__________ про  

                                                                                                       (сторони по справі)

  ___________________________________________________________________.

                                                                    (суть справи)

Наслідки залишення позову без розгляду, передбачені статтею 207 ЦПК України, мені роз’яснені і зрозумілі.

 

«____»____________ 20___р.                __________                        П І Б