flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Як отримати копію судового рішення

Шановні сторони судового процесу, їх представники, громадяни!

 Нагадуємо Вам, що порядок отримання сторонами процесу копій судових рішень регламентується Кодексом адміністративного судочинства України, Цивільним процесуальним кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом України, Законами України «Про доступ до судових рішень», «Про судоустрій і статус суддів».

Звертаємо Вашу увагу!

Отримання  інформації із відправлення правосуддя, а також видача копій судових рішень, здійснюється виключно  відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Законів  України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», і  не є предметом регулювання Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

Відповідно до ч.1 ст.1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована  будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або  створена в процесі виконання суб'єктами  владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або  яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників  публічної інформації, визначених цим законом. Розгляд  суддями справ  не відноситься до владних управлінських функцій, внаслідок чого суди не є  розпорядниками інформації при здійсненні судочинства в розумінні частини першої  статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Тому просимо Вас для отримання інформації по судових справах не зловживати формою електронного запиту на отримання публічної інформації, а використовувати процесуальний порядок отримання інформації (в тому числі копій судових рішень), наведений нижче.

Закон України «Про доступ до судових рішень» гарантує кожному право  на  доступ до судових рішень у порядку, визначеному  цим  Законом. Для  доступу  до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує  ведення  Єдиного державного реєстру судових рішень. Для  реалізації права доступу до судових рішень,  внесених до Реєстру,  користувачу надаються можливості  пошуку,  перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

Відповідно до ст. 9 цього Закону особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її  прав,  свобод,  інтересів  чи обов'язків,   може  звернутися  до  апарату  відповідного  суду з письмовою заявою про: надання можливості ознайомитися із судовим рішенням; надання можливості  виготовлення  в  приміщенні  суду  копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів; виготовлення копії судового рішення.  

ВАЖЛИВО! У заяві особа повинна обґрунтувати,  чому вона вважає,  що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків. Якщо ж в результаті розгляду заяви буде виявлено, що судове рішення безпосередньо не стосується  прав,  свобод, інтересів чи обов'язків цієї особи, такій особі у наданні доступу до судового рішення буде правомірно відмовлено відповідно до пп. 3 п. 7 ст. 9 Закону.

 Після реєстрації така заява розглядається відповідальною службовою  особою апарату  суду  невідкладно,  а  якщо  вона  потребує   додаткового вивчення, - протягом трьох робочих днів. Копія   судового   рішення,   виготовлена  апаратом  суду, засвідчується відповідальною  службовою  особою  апарату  суду  та печаткою суду із зазначенням дати. За  виготовлення  копії  судового  рішення  справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.  Що ж до осіб, які беруть (брали) участь у справі, то їм забезпечується доступ до судових рішень у справі в порядку, встановленому процесуальним законом.

У разі, якщо Ви не отримали копію судового рішення Ви можете надіслати до суду заяву про видачу копії рішення з проханням направити копію рішення на Вашу адресу. Якщо ж Ви отримали копію даного рішення, Ви маєте право на повторне отримання копії судового рішення в такому самому порядку (за умови сплати судового збору).

Крім того, Ви маєте змогу скористатися послугою «Електронний суд».