flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Наказом голови Орджонікідзевського

 районного суду м. Запоріжжя

                                                                  від  15 листопада 2018 року № 60-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про акредитацію представників засобів масової інформації, незалежних журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя

 

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Положення проводиться акредитація представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ), незалежних журналістів та технічних працівників ЗМІ при Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя.

1.2. Акредитацією є реєстрація представників ЗМІ, незалежних журналістів та технічних працівників ЗМІ при Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя. Право на акредитацію при Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя мають працівники всіх зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності та складу засновників, а також позаштатні, незалежні журналісти та технічні працівники ЗМІ.   

1.3. Порядок отримання та висвітлення працівниками ЗМІ інформації про діяльність Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя має відповідати вимогам Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», з дотриманням порядку встановленого Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення та з урахуванням встановлених ними обмежень, а також Законом України «Про державну таємницю».    

1.4. Акредитація представників ЗМІ, незалежних журналістів та технічних працівників ЗМІ при Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами та працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства. 

Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводяться в Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя.

1.5. Зміст цього положення доводиться до відома представників ЗМІ, незалежних журналістів та технічних працівників ЗМІ через розміщення на офіційному веб-сайті Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. 

 

ІІ. Мета та завдання акредитації

 

2.1. Акредитація представників ЗМІ, незалежних журналістів та технічних працівників ЗМІ проводиться Орджонікідзевським районним судом міста Запоріжжя з метою забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, забезпечення гласності та підвищення поінформованості громадськості, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність суду.

2.2. Завданням акредитації є створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності під час їх участі у заходах, що проводяться Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя.

 

ІІІ. Порядок проведення акредитації

 

3.1. Організація взаємодії Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя зі ЗМІ, в тому числі організація акредитації представників ЗМІ, незалежних журналістів та технічних працівників ЗМІ здійснюється головним спеціалістом із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретарем) суду.

3.2. Орджонікідзевській районний суд міста Запоріжжя інформує про проведення акредитації на певний захід шляхом надсилання повідомлення на електронні адреси ЗМІ та його розміщення на офіційному веб-сайті суду.

3.3. Для акредитації представників ЗМІ до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя подається скріплене печаткою та підписом керівника редакції друкованого ЗМІ (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання тощо) подання про акредитацію, в якому мають бути зазначені:

3.3.1. повна назва ЗМІ;

3.3.2. прізвище, ім’я та по батькові працівників ЗМІ, акредитація яких запитується, їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент тощо);

3.3.3. поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти ЗМІ;

3.3.4. вид запитуваної акредитації (постійна чи тимчасова) та строк (для тимчасової акредитації).

До подання додаються:

−  дві кольорові фотографії кожного з працівників, акредитація яких запитується, розміром 3 х 4 см;

− копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, інформаційного агентства або копія ліцензії на мовлення.  

3.4. Журналісти та технічні працівники, які не є штатними працівниками ЗМІ, мають право отримати акредитацію індивідуально для себе. Для цього такі журналісти та технічні працівники ЗМІ подають до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя підписану ними особисту заяву, в якій мають бути зазначені:

3.4.1. прізвище, ім’я та по батькові заявника;

3.4.2. належність заявника до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

3.4.3. поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти заявника;

3.4.4. вид запитуваної акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

До заяви додаються:

− дві кольорові фотографії заявника 3 х 4 см;

− копія документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендація професійного об’єднання журналістів.

3.5. Іноземні кореспонденти та представники іноземних ЗМІ для акредитації подають документ про їх акредитацію Міністерством закордонних справ України.

3.6. Подання, заява про акредитацію та додані документи надсилаються поштою або подаються безпосередньо до канцелярії Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

3.7. У разі ненадання окремих документів (подання документів, що не містять усіх необхідних даних) відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цього Положення, Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя протягом трьох робочих днів з дня надходження подання, заяви про акредитацію повідомляє письмово про це заявника та зупиняє розгляд подання, заяви. Розгляд подання, заяви про акредитацію поновлюється після надання всіх документів (документів, що містять усі необхідні дані) відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цього Положення.

3.8. Акредитація проводиться протягом п’яти робочих днів після отримання всіх документів, передбачених пунктами 3.3, 3.4 цього Положення.

3.9. В акредитації не може бути відмовлено  в  разі  подання  усіх документів, передбачених пунктами 3.3, 3.4 цього Положення.

3.10. За відповідним погодженням з керівником (заступником керівника) апарату Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя та на основі здійсненого прес-секретарем суду аналізу поданих документів, акредитованим особам видаються акредитаційні посвідчення таких видів:

3.10.1. постійна акредитація – надається працівникам ЗМІ, незалежним журналістам та технічним працівникам з метою постійного висвітлення ними роботи суду;

3.10.2. тимчасова акредитація – надається на певний термін, зокрема, для виконання конкретного редакційного завдання або для заміщення постійно акредитованих представників ЗМІ у разі їх хвороби, відпустки, відрядження тощо.

3.11. У разі втрати або пошкодження акредитаційного посвідчення особою, якій його було видано, керівник ЗМІ зобов’язаний невідкладно у письмовій формі повідомити про це прес-секретаря суду. Водночас, він може звернутися до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя з заявою про поновлення акредитаційного посвідчення у довільній формі.

3.12. У разі звільнення журналіста чи іншого працівника ЗМІ, який користується акредитаційним посвідченням, керівник відповідного ЗМІ у п’ятиденний строк зобов’язаний письмово повідомити про це прес-секретаря Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. При цьому відповідне акредитаційне посвідчення анулюється, після чого керівник відповідного ЗМІ може звернутись до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя із заявою про видачу акредитаційного посвідчення іншому працівникові ЗМІ.

 Прес-секретар суду зобов’язаний невідкладно повідомити керівника апарату Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя про анулювання акредитаційного посвідчення журналіста або іншого працівника ЗМІ.

3.13. Питання про видачу нового акредитаційного посвідчення розглядається в порядку, передбаченому пп. 3.7, 3.8 цього Положення.

3.14. Проведення акредитації, зберігання та підготовка матеріалів для видачі акредитаційних посвідчень здійснюється прес-секретарем Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

3.15. Долучені до заяв, передбачених пп. 3.3, 3.4 цього Положення, кольорові фотографії розміром 3 х 4 см, вклеюються до акредитаційного посвідчення (Додаток 1), яке в подальшому видається акредитованій особі, та до Картки обліку акредитаційних посвідчень, яка зберігається у прес-секретаря суду (Додаток 2).   

 

IV.Акредитаційне посвідчення та доступ до суду

 

4.1. Підтвердженням акредитації є акредитаційне посвідчення з фотографією акредитованої особи у формі бейджу (Додаток 1). Акредитаційне посвідчення видається акредитованій особі протягом десяти календарних днів після акредитації. Акредитаційне посвідчення видається особисто акредитованій особі під підпис в книзі обліку акредитаційних посвідчень.

У разі зміни відомостей, які вносяться до акредитаційного посвідчення, за письмовою заявою акредитованої особи їй видається нове посвідчення протягом десяти календарних днів з дня подання заяви.

4.2. У випадку тимчасової акредитації строком до 30 календарних днів акредитаційне посвідчення не видається. Допуск в приміщення Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя у цьому випадку здійснюється згідно зі списком акредитованих осіб та пред’явленні документа, що посвідчує особу.

4.3. Особи, які отримали постійну акредитацію або тимчасову акредитацію на строк понад 30 календарних днів для доступу до приміщення Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя пред’являють акредитаційне посвідчення.

Акредитовані особи мають право вносити на територію або в приміщення Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя технічні засоби для аудіо- та відеозапису, фотозйомки (диктофони, фотоапарати, відеокамери зі штативом і без, освітлювальну апаратуру тощо), засоби для передачі аудіо- та відеоданих, засоби мобільного зв’язку та портативну комп’ютерну техніку.

4.4. Акредитовані особи мають переважне право на доступ до заходів Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

4.5.  На відкриті заходи Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя одночасно може бути допущено не більше чотирьох акредитованих осіб від однієї телерадіокомпанії та двох осіб від одного друкованого ЗМІ, інформаційного агентства, Інтернет-видання. Це правило не поширюється на випадки, коли місце проведення заходу дозволяє розмістити більшу кількість акредитованих осіб.

4.6. У випадку, коли взяти участь у заході висловили бажання акредитовані особи кількістю більшою, ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, прес-секретар суду має право припинити проведення акредитації.

4.7. Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя забезпечує акредитованим особам:

4.7.1. завчасне сповіщення про дату, час і місце запланованих засідань, нарад та інших заходів, які становлять інтерес для громадськості, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ;

4.7.2. надання при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидіння, місць для встановлення апаратури, придатних для аудіо- та відеозапису, передачі аудіо- та відеоданих;

4.7.3. надання для роботи інформаційних матеріалів за темою заходу в паперовій та/або електронній формі.  

 

V. Права і обов’язки акредитованих представників ЗМІ

 

5.1. Акредитовані при Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя представники ЗМІ, незалежні журналісти та технічні працівники ЗМІ мають право:

5.1.1. завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, які становлять інтерес для громадськості;

5.1.2. при пред’явленні акредитаційного посвідчення, відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя (понеділок – четвер з 8:00 до 17:00 та п’ятниця з 8:00 до 15:45) проходити до приміщення суду;

5.1.3. бути присутніми на відкритих заходах Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, у тому числі на брифінгах, прес-конференціях, міжнародних зустрічах, семінарах та інших заходах, що спеціально організовуються для ЗМІ;

5.1.4. знайомитися з інформаційно-довідковими матеріалами заходу (порядок денний, програми, тексти заяв, прес-релізи тощо), а також отримувати їх паперові та/або електронні копії;

5.1.5. користуватися власною технічною апаратурою для проведення аудіо- та відеозапису, фотозйомки;

5.1.6. на вільне отримання інформації для подальшого написання матеріалів, створення аудіо- та відеосюжетів, у яких висвітлюється діяльність суду, за виключенням випадків, встановлених законом.

5.2. Акредитовані при Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя представники ЗМІ, незалежні журналісти та технічні працівники ЗМІ зобов’язані:

5.2.1. дотримуватись чинного законодавства України про інформацію та ЗМІ, цього Положення, внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених регламентами заходів, що проводяться Орджонікідзевським районним судом міста Запоріжжя, порядку організації та проведення персональних зустрічей і бесід з працівниками суду;

5.2.2.  добросовісно користуватись своїми правами та не зловживати ними, поважати права і не перешкоджати роботі інших акредитованих осіб;

5.2.3. утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження окремих положень документа, якщо тим самим порушується смислове значення інформації або офіційного документа, невірного його тлумачення;

5.2.4. не втручатися в хід заходу, на висвітлення якого вони запрошені;

5.2.5. прибути на захід вчасно або заздалегідь;

5.2.6. під час знаходження в приміщенні суду мати при собі акредитаційне посвідчення у формі бейджу;

5.2.7. проводити фото-, відеозйомку під час проведення заходів з певних місць, що вказуються організаторами.

 

VI. Припинення акредитації

 

6.1. Акредитація припиняється у разі:

6.1.1. завершення строку тимчасової акредитації;

6.1.2. припинення діяльності ЗМІ;

6.1.3. за заявою акредитованої особи або ЗМІ (щодо однієї або всіх акредитованих від ЗМІ осіб). При цьому ЗМІ може акредитувати іншу особу (осіб) замість тієї, акредитація якої припиняється.

6.2. Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя може припинити акредитацію особи у разі неодноразового грубого порушення нею обов’язків, визначених цим Положенням, а також порушення:

6.2.1. законів України, у тому числі тих, що регулюють діяльність ЗМІ;

6.2.2. порядку допуску до приміщень Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

6.2.3. умов і загального режиму (порядку) роботи суду, а також встановленого в суді порядку доступу до інформації та документів;

6.2.4. вимог професійної етики.

6.3. Ініціювати процедуру припинення акредитації ЗМІ має право керівник апарату суду (його заступник) на підставі обґрунтованого подання прес-секретаря суду. Письмове повідомлення, в якому зазначаються підстави припинення акредитації, підписується головою суду і надсилається до ЗМІ або незалежному журналісту чи технічному працівнику ЗМІ, які подавали відповідні подання, заяви про акредитацію.  

6.4. У разі припинення акредитації акредитаційне посвідчення підлягає поверненню Орджонікідзевському районному суду міста Запоріжжя.

 

 

 

 

Додаток 1

 

Зразок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

КАРТКА ОБЛІКУ

АКРЕДИТАЦІЙНИХ ПОСВІДЧЕНЬ

№ ___

 

 1. Відомості про засіб масової інформації
  • Повна назва засобу масової інформації: _________________________________________________________________________
  • Номер свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства / ліцензії на мовлення: ________________________________________________________________________
  • Адреса: ________________________________________________________________________
  • Номер телефону: ________________________________________________________________________

ФОТО

 

 1. Відомості про акредитовану особу
  • Прізвище, ім’я, по батькові: ________________________________________________________________________
  • Посада: ________________________________________________________________________
  • Контактні дані: ________________________________________________________________________

 

 1. Термін дії посвідчення

Акредитаційне посвідчення дійсне з __   ________   20__   р.  по __   _______   20__   р.

 

Керівник (заступник керівника) апарату суду

ПІБ