flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної судової адміністрації України

01.06.2013  №  73

  

Порядок

надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження)

текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень

 

1.  Загальні положення

 

         Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини 6 статті 74 Цивільного процесуального кодексу України та визначає порядок формування та надсилання засобами автоматизованої системи документообігу суду учасникам судового процесу(кримінального провадження) текстів судових повісток в електронному вигляді шляхом відправкиSMS-повідомлень.

Вимоги до змісту судової повістки у вигляді SMS-повідомлення визначаються статтею 137 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

SMS-повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах;

- номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального провадження) – номер будь-якого з операторів мобільного зв’язку України, зазначений ним у заявці;

учасники судового процесу (кримінального провадження) (далі – Учасники) – особи, статус яких визначений відповідним процесуальним законодавством;

- відповідальний працівник апарату суду – особа, на яку відповідно до посадових обов’язків покладено завдання роботи з вхідною та/або вихідною кореспонденцією суду або інша особа, визначена наказом керівника апарату.

  

2. Порядок надсилання текстів судових повісток

 Текст судової повістки може бути надісланий судом Учаснику              SMS-повідомленням лише після подання ним до суду заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою             SMS-повідомлення. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або щляхом роздруковування та заповнення Учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України.

У випадку зміни номеру мобільного телефона Учасника чи за наявності обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS-повідомлення, Учасник повинен невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку здійснення судового виклику.

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS-повідомлення здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду (Додатки 1, 2).

Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки справи як документ по справі, після чого автоматично доставляється  у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону Учасника.

Результат доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Учасника (дата та час доставки або причина недоставки) автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи документообігу.

Відповідальний працівник апарату суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи.

 

 Начальник управління

з питань судового діловодства                                                  О. Слоніцький

 

 

 

 

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

від ___________________________________________________

(ПІБ або найменування юридичної особи, її уповноваженого представника)

справа №______________________________________________

 

                        за позовом (заявою, скаргою, поданням)

___________________________________________________

___________________________________________________

(ПІБ або найменування юридичної особи)

                        до ___________________________________________________

     (ПІБ або найменування юридичної особи)          

     про ___________________________________________________

            ___________________________________________________

                                                             (суть позову, подання, заяви)

від ___________________ року

(дата)

 

Заявка

про отримання судової повістки в електронній формі

за допомогою SMS-повідомлення

 

Прошу надсилати судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення на мій мобільний номер телефону_________________  по зазначеній справі.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMS-повідомлень, зобов”язуюсь повідомити суд.

Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами – вказати Так/Ні

«Так» вказується у разі, якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних символів.

 

«___» «______________» 201року

підпис учасника процесу або

його уповноваженого представник