Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Судовий розпорядник

23 вересня 2016, 12:00

                                                                           Додаток 4

до наказу керівника апарату

Орджонікідзевського районного

суду м. Запоріжжя

від 22 вересня 2016 року№54к-ОД

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»- судового розпорядника Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя  

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

1. Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.

2. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.

3. З'ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.

4. З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.

5. Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.

6. Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.

7. Запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.

8. За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.

9. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.

10. Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.

11. Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.

12. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.

13. Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

14.Зобов’язаний щоденно здійснювати контроль за своєчасним початком судових засідань, пояснення і реєстрація у списках справ, призначених до слухання, причину їх затримання і зривів (роботу конвою, явку адвокатів, прокурорів і т. ін.), про що щоденно інформувати голову суду.

15. У разі необхідності, за вказівкою головуючого по справі складає протоколи про адміністративні правопорушення на осіб за неповагу до суду (ст.185-3 КУпАП), вчинення дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил

16. Згідно плану робіт виконує узагальнення, аналіз судової практики.

17. При надходженні справ про адміністративні правопорушення на заводить обліково-статистичну картку та автоматично формує номер провадження у автоматизованій системі документообігу суду та здійснює автоматичний розподіл справ

18. Здійснює контроль щодо звернення до виконання справ про адміністративне правопорушення за рішенням суду, та підтвердження звернення до виконання.

19. Здійснює контроль за належним введенням журналу обліку речових доказів, зберігання речових доказів, у разі вирішення судом щодо знищення речових доказів здійснює контроль по знищенню речових доказів з обов’язковим складом комісії та складанням акту.

20. Направляє справи про адміністративне правопорушення до апеляційного суду у зв’язку із находженням до суду апеляційних скарг та протестів прокуратури на постанови суду по справах про адміністративне правопорушення.

21. Готує виконання заяв (запитів) фізичних та юридичних осіб щодо видачі копій постанов по справах про адміністративні правопорушення.

22. Приймає справи про адміністративні правопорушення після розгляду суддею, перевіряє належне оформлення справи після розгляду суддею, опис документів справи, підпис  та прізвище особи зробивший опис, наявність довідкового листа з відміткою всіх проведених дій ( вручення повісток, видача постанов, тощо).

23. Здійснює контроль щодо належним заповнення секретарями судового засідання у автоматизованій системі документообігу суду обліково-статистичних карток в частині результат розгляду або не розгляду справи по  справам про адміністративні правопорушення.

24. Звертає постанову по справі до виконання.

25. Веде переписку з державними органами щодо виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення.

26. Виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, керівника апарату суду, консультанта суду по справам про адміністративні правопорушення.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 1723(одна тисяча сімсот двадцять три) гривень.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 262 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово на період соціальної відпустки основного працівника.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

 

Строк подання документів для участі в конкурсі:                 

до 18 години  12 жовтня 2016 року 

Дата, час і місце проведення конкурсу

10  година 18 жовтня 2016 року,  кабінет №14 вул. Перемоги, 51, м. Запоріжжя Запорізької області 69035

Прізвище, ім’я та по батькові,

номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Перебийніс Юлія Геннадіївна (0612) 34-22-23.

e-mail: inbox@og.zp.court.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища, не нижче рівня бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи

Не потрібен

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

вища за напрямом «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Знання законодавства

1) Конституція України

2) Кримінальний процесуальний кодекс України;

3) Цивільний процесуальний кодекс України;
4Закон України «Про державну службу»; «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції»

5) Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді АРК та ВССУ;

Професійні чи технічні знання

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів.

Спеціальний досвід роботи

Не потрібен

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), уміння користуватися законодавчими базами

Особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.