Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Старший секретар суду

19 квітня 2017, 12:00

Додаток 4

до наказу керівника апарату

 Орджонікідзевського районного

суду м. Запоріжжя

від 19 квітня 2017 №28-к

УМОВИ

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»- старшого секретаря Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

1. Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду з кримінальних справ.

2. Розподіляє обов'язки між працівниками канцелярії суду з кримінальних справ, контролює виконання ними функціональних обов'язків.

3. Приймає вхідну поштову кореспонденцію,  кримінальні справи, провадження, які надійшли на розгляд до суду вперше або після апеляційної інстанції.

4. На кожну справу, матеріал на підставі інформації, що міститься в реєстраційній картці заводить обліково-статистичну картку. Кримінальні справи, провадження реєструє у обліково-статистичній картці на кримінальну справу, провадження.

5. Здійснює контроль за належним заповненням секретарями судового засідання обліково-статистичних карток, щодо дати призначення справи до розгляду, результат розгляду справи, причини не розгляду справи.

6. Здійснює контроль за своєчасною здачею справ до канцелярії суду по кримінальним справам після розгляду справи.

7. Вносить до АСДС дані про  повернення справи до канцелярії суду після розгляду, дату надходження апеляційної чи касаційної скарги, дату направлення до апеляційної чи касаційної інстанції, дату набрання законної сили судовим рішенням, звернення судового рішення до виконання, дату передачі справи до архіву суду.

8. Звертає вирок, постанову суду до виконання, направляє повідомлення про стан справи.

9. Здійснює контроль за підтвердженням звернення до виконання, у разі тривалої затримки підтвердження звернення до виконання, негайно надсилає нагадування.

10. Надає відповіді на письмові запити, листи державних органів установ.

11. На письмові заяви громадян готує належним чином завірені копії вироків постанов та надає старшому секретарю суду до канцелярії.

12.  Веде облік та реєструє справи у журналі видачі справ для ознайомлення.

13. Приймає, веде облік і зберігає речові докази по справі згідно з вимогами  Інструкції І з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12. 2013 року.

14. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення

15. Здійснює контроль за належним виконанням посадових обовязків секретарем суду з кримінальних справ.

16. Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі років, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.

17. Уносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2649 дві тисячі шісот сорок дев’ять) гривень.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

1 вакансія – постійна, 1 вакансія тимчасово на період перебування у відпустці по вагітності та пологам основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

 

Строк подання документів для участі в конкурсі:                 

до 17 години  11 травня 2017 року 

Дата, час і місце проведення конкурсу

10  година 15 травня 2017 року,  кабінет №11 вул. Перемоги, 51, м. Запоріжжя Запорізької області 69035

Прізвище, імя та по батькові,

номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Перебийніс Юлія Геннадіївна (061)236-02-53.

e-mail: inbox@og.zp.court.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища, не нижче рівня бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи

Не потрібен

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

вища за напрямом «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Знання законодавства

1) Конституція України

2) Кримінальний процесуальний кодекс України;

3) Цивільний процесуальний кодекс України;
4Закон України «Про державну службу»; «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції»

5) Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді АРК та ВССУ;

Професійні чи технічні знання

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів.

Спеціальний досвід роботи

Не потрібен

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), уміння користуватися законодавчими базами

Особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.