flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги осіб, які бажають долучитися до здійснення правосуддя в якості присяжних!

12 листопада 2019, 10:09

Участь народу України у здійсненні правосуддя забезпечується шляхом залучення громадян до розгляду окремих категорій судових справ у якості присяжних.

Присяжний — це особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжним може бути громадянин України віком від 30 до 65 років, який постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, та який володіє державною мовою. Ці особи не повинні мати психічних та інших хронічних захворювань, вони не повинні мати судимість, не можуть бути державними службовцями, працівниками правоохоронних органів, адвокатами, нотаріусами та мають відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

Присяжні залучаються до розгляду цивільних справ в такому складі суду: 1 професійний суддя та 2 присяжних. Даним складом суду розглядаються справи про: обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання особи недієздатною; визнання особи безвісно відсутньою, померлою; усиновлення; надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. У кримінальних провадженнях судом присяжних розглядаються справи про злочини, за які передбачено довічне позбавлення волі – у складі 2 професійних суддів та 3 присяжних.

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» на місцеві ради покладено обов’язок щодо формування та затвердження списків присяжних. Списки присяжних затверджуються один раз на 3 роки і переглядаються у разі необхідності заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням Територіального управління Державної судової адміністрації України.

Так, рішенням Запорізької міської ради № 86 від 30 листопада 2016 р. затверджено список присяжних, у тому числі Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя. Рішенням Запорізької міської ради №77 від 28 лютого 2019 р. внесені зміни у цей список. Наразі є чинним Список присяжних Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у кількості 33 осіб. Трирічний строк повноважень присяжних суду спливає у листопаді 2019 р.

Оскільки найближчим часом будуть формуватися чергові списки присяжних, суд вважає необхідним роз’яснити певні аспекти залучення громадян до участі у відповідних судових процесах в якості присяжних.

Так, статтею 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначені вимоги до присяжного. Не включаються до списків присяжних народні депутати України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, тощо. Також присяжними не можуть бути: особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними, або які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного; особи, які мають незняту чи непогашену судимість; особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності. Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду, за що передбачено адміністративну відповідальність. Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя на строк не більше одного місяця на рік або на більший строк для закінчення розгляду справи, розпочатої за їхньою участю.

Протягом 9 місяців 2019 р. з 33 осіб зі Списку присяжних до розгляду цивільних справ були залучені 21 присяжний, визначений автоматизованою системою документообігу суду за принципом випадковості. За відпрацьований час усім присяжним, які виявили відповідне бажання, Територіальним управлінням ДСА України в Запорізькій області була нарахована винагорода.

Станом на 1 жовтня 2019 р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за участю присяжних розглянуто 7 цивільних справ. У 2019 році, в суді виникали такі основні складнощі у розгляді справ за участі присяжних:

- зміна присяжними місця проживання, засобів зв’язку та не повідомлення суду оновлених особистих даних, внаслідок чого було не можливо викликати присяжних в судове засідання;

- неявка присяжних за викликом суду в судове засідання та не повідомлення причин неявки, що призводило до відкладення судового розгляду справи, та, як наслідок, затягування її розгляду;

- виявлення у списку присяжних особи, яка має свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю та здійснює адвокатську практику, внаслідок чого розгляд судових справ за її участі був не можливим.

Постійні відкладення судових засідань через відсутність присяжних негативно впливали на оперативність здійснення судочинства Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя, що не могло не позначитися на авторитеті правосуддя в цілому.

Слід звернути увагу, що жоден присяжний не був притягнутий судом до адміністративної відповідальності у зв’язку із допущеними порушеннями. У цей же час, світова практика йде дещо іншим шляхом. Наприклад, у серпні цього року в США було засуджено присяжного до 10 діб арешту, 150 годин громадських робіт та 223 долари штрафу через неявку в судове засідання та не повідомлення суду причин неявки. Крім цього, суд США зобов’язав присяжного принести письмові вибачення.

Тому, у зв’язку із майбутнім переглядом списку присяжних, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя звертається до всіх мешканців м. Запоріжжя та Вознесенівського району міста, які бажають долучитись до відправлення правосуддя, і просить під час звернення до Запорізької міської ради із відповідною заявою про включення  до Списку присяжних Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя врахувати вищевказані зауваження, а також ретельно ознайомитись з правами та обов’язками, встановленою законом відповідальністю присяжних.

Пам’ятайте, що присяжні є не просто учасниками судового провадження, а є особами з особливим статусом, що залучаються до безпосереднього вирішення справи іменем України. Тому просимо усіх громадян, які мають намір залучитися до відправлення правосуддя в якості присяжних, відповідально поставитись до своєї участі в розгляді справ, адже кожна справа – це, перш за все, доля людини.