flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

До уваги учасників цивільних та адміністративних справ! Інформація щодо продовження процесуальних строків під час дії карантину  

23 квітня 2020, 10:36

 

2 квітня 2020 р. набрав чинності Закон України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID–19)» (далі – Закон № 540-ІХ), яким розділ ХІІ «Прикінцеві положення» ЦПК України доповнено пунктом 3 такого змісту: «Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 49, 83, 84, 170, 178, 179, 180, 181, 185, 210, 222, 253, 275, 284, 325, 354, 357, 360, 371, 390, 393, 395, 398, 407, 424 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, подання заяви про перегляд заочного рішення, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, заяви про скасування судового наказу, розгляду справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину».

Аналогічні зміни внесені і до Кодексу адміністративного судочинства України, за якими строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу та інші процесуальні строки продовжуються на строк дії карантину.

У статті 123 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Відповідно до частин першої, другої статті 127 цього Кодексу суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути  продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Згідно з частиною першою статті 273 Цивільного процесуального кодексу України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Отже, слід розрізняти строки, тривалість яких визначена законом, і строки, тривалість яких визначається судом з урахуванням обставин кожної конкретної справи та особливостей кожної конкретної процесуальної дії.  

Оскільки під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зазначені вище строки автоматично продовжуються на строк дії карантину, установлений у судовому рішенні строк не може бути меншим, ніж строк дії карантину.

Тобто, на період дії карантину обчислення процесуальних строків зупиняється

На даний час, на усій території України карантин установлено з 12 березня 2020 р. до 11 травня 2020 р. включно (постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р., від 2 квітня 2020 р. і від 22 квітня 2020 р.).

З огляду на зазначені зміни, рішення судів у цивільних та адміністративних справах, строк апеляційного оскарження яких не закінчився до 12 березня 2020 р., не набиратимуть чинності до закінчення карантину. А отже виконавчі листи на виконання рішень суду, ухвалених після 12 березня 2020 р., будуть видані лише після набрання рішенням суду законної сили (не раніше закінчення строку карантину), оскільки установлений у судовому рішенні строк не може бути меншим, ніж строк дії карантину. Винятком є судові рішення, які підлягають негайному виконанню.

Разом з тим, оскільки статті 384, 419 Цивільного процесуального кодексу України визначають, що постанова суду апеляційної чи касаційної інстанцій набирає законної сили з дня її прийняття, вищевказаний Закон № 540-ІХ ніяк не впливає на законну силу судових рішень апеляційних судів.

Однак, суд звертає увагу, що внесені зміни не позбавляють суд обов’язку вчинювати процесуальні дії та ухвалювати відповідні процесуальні рішення у строки, прямо передбачені нормами Цивільного процесуального кодексу України, якщо учасники справи належним чином виконали покладені на них обов’язки та реалізували надані їм права. Таким чином, учасники справ вправі подавати до суду позовні та інші заяви по суті справи, клопотання та ін. у строки, визначені цим Кодексом та встановлені судом. В разі неможливості через встановлені у державі карантинні обмеження вчинити певну процесуальну дію у строк, встановлений судом, учасники справи вправі подати суду клопотання про продовження відповідного процесуального строку в порядку, передбаченому частиною другою статті 127 Цивільного процесуального кодексу України.

Додатково усі бажаючі мають змогу ознайомитись із роз’ясненнями Верховного Суду з наведених питань за посиланням https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/928802/?fbclid=IwAR1kvnuUl8Ta28_Rcy0ItGTB-thFk-44cD87NVfuZ6G4HRO-WF7mt2c5k18